Vrienden van de Dompelaar

Een zorgeloos, financieel gezond zwembad De Dompelaar 2012 – 2017

Een aantal verontruste gebruikers van zwembad De Dompelaar Groot Ammers hebben de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een onderzoek én plan de begroting van het zwembad de komende 5 jaar sluitend(er) te krijgen.

Dit met als doel, aan het bezuiningsproces van het gemeentelijk apparaat bij te dragen, zonder sluiting van het zwembad in Liesveld. 

De te onderzoeken onderwerpen zijn o.a. :

- andere organisatievorm zoals bijv een vereniging, met als voordeel vrijwilligers voor onderhoud, leden, donateurs

- sponsoring - commerciëlere/zakelijkere benadering richting de zomer, denk aan

- bedrijfsleven (bedrijfszwemmen/fitness, personeelsfeesten, MVO etc.)

- campings, fietsersbond, wandelaars : arrangementen bij routes etc. - outdoorrecreatie    (klimmen, survival) , openluchtfilm, theater etc.

- samenwerking overige Liesveldse verenigingen (honden, motor, atletiek, tennis etc.) 

 - betere uitnutting horeca, ook voor niet zwemmers/toevallige passanten - hybride functies, m.n. richting de winter, denk aan andere (winter-)verenigingen, overdekbaar?,kunstijsbaan,

- Vergroten draagvlak onder de bevolking van m.n. Groot Ammers, Nieuwpoort-  Langerak, Goudriaan, Ottoland en Streefkerk

- kritisch onderzoek naar exploitatie.